Očná ambulancia modra

NAŠA AMBULANCIA

Vaše oči
v našich rukách

OftalMedic je moderná očná ambulancia, ktorá poskytuje nadštandardnú, komplexnú a profesionálnu starostlivosť o váš zrak a oči pre deti od 10. roku života a dospelých.

Ambulancia má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou
Union, Dôvera a VšZP.

Vyšetrenie OCT (tomografia oka) a zákroky si klienti hradia podľa cenníka
Platba možná v hotovosti alebo platobnou kartou.
 

Cenník

Výhody našej ambulancie

Prečo si vybrať nás

a

Špičkové prístrojové vybavenie

Dlhoročné skúsenosti personálu v odbore oftalmológia

Bez zdĺhavého čakania – klientov objednávame na čas

Príjemné prostredie

Recenzie

Objednajte sa na vyšetrenie

Kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 948 938 070 alebo vyplnením kontaktného formulára.

Vyšetrenie zraku

Náš personál

MUDr. Jana Nekorancová
MUDr. Jana Nekorancová
Lekár

 • 2005 Ukončenie štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 

 • 2006 - 2016 Očná klinika SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava a Katedra oftalmológie SZU

 

 • 2010 Špecializácia v odbore oftalmológia

 

 • 2016 – 2020 Očná ambuancia Mauro Simon v Pezinku

 

 • 2020 Očná ambulancia OftalMedic v Modre


Pravidelne sa zúčastňuje na domácich aj zahraničných oftalmologických seminároch a kongresoch a uvádza najnovšie poznatky z oftalmológie do praxe v prospech svojich pacientov. Je členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a Slovenskej glaukómovej spoločnosti.

Bc. Alžbeta Kyrinovičová
Bc. Alžbeta Kyrinovičová
Sestra

 • 1993 Ukončenie štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Modre-Harmónii

 

 • 2012 Ukončenie Bakalárskeho štúdia na VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave, špecializácia sociálna práca

 

 • 2013 Získanie Diplomu v špecializačnom odbore Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na SZU v Bratislave

 

 • 2009 – 2018 Očná ambulancia, MUDr. Eva Hlubinová v Bratislave

 

 • 2019 – 2020 Očná ambuancia Mauro Simon v Pezinku

 

 • 2020 Očná ambulancia OftalMedic v Modre

 

Zúčastňuje sa pravidelne sympózií. Je členkou Slovenskej komory sestier.

Poskytované služby

Vyšetrenie zrakovej ostrosti a predpis korekcie

Každé ľudské oko je jedinečné, preto nie je vhodné nosiť okuliare, ktoré nie sú zhotovené špeciálne pre vaše oči. Vyšetrenie zrakovej ostrosti je základné vyšetrenie v očnom lekárstve. Pomocou tohto vyšetrenia zistíme či máte alebo nemáte refrakčnú chybu, teda či potrebujete alebo nepotrebujete okuliare. Na začiatku vyšetrenia zmeriame objektívnu hodnotu dioptrickej chyby oka na prístroji zvanom autorefraktokeratometer. Táto hodnota nám slúži ako podklad pre meranie subjektívnej zrakovej ostrosti. Na meranie zrakovej ostrosti do diaľky používame svetelnú tabuľu so znakmi tzv. LCD optotyp, do blízka používame tzv. čítacie tabuľky. Dioptrická chyba sa koriguje dioptrickými sklíčkami s rôznymi hodnotami, ktoré vkladáme do skúšobného okuliarového rámu, pokiaľ nedosiahneme najlepšiu možnú zrakovú ostrosť. Podľa zistených hodnôt vám predpíšeme okuliare alebo kontaktné šošovky. Súčasťou vyšetrenia je aj test farbocitu (diagnostika farbosleposti) a Amslerov test (diagnostika ochorení žltej škvrny – makuly).

Vyšetrenie očného pozadia

Vyšetrenie očného pozadia, čiže vnútornej zadnej časti oka, je dôležité nielen pre oftalmológa, ale aj pre iné medicínske odbory. Pri tomto vyšetrení vám pomocou štrbinovej lampy a šošovky priloženej pred oko dokážeme diagnostikovať ochorenia šošovky, sklovca, očného nervu, makuly (žltej škvrny), sietnice a ciev. Toto vyšetrenie dokáže odhaliť aj patológie súvisiace so systémovými ochorenia ako vysoký krvný tlak, cukrovka, reumatologické, neurologické a hematologické ochorenia, rovnako je dôležité aj pri diagnostike možných vedľajších účinkoch liekov na oko. Súčasťou vyšetrenia očného pozadia v našej ambulancii je aj jeho fotodokumentácia, ktorá umožní klientovi „vidieť“ svoje očné pozadie a hlavne porovnávať zmeny na očnom pozadí v čase. Aby sme vedeli očné pozadie vyšetriť dôkladne je nutné 15 minút pred samotným vyšetrením aplikovať do očí kvapky rozširujúce zrenicu. Rozšírenie zreničiek je spojené s dočasným zhoršením videnia najmä do blízka a zhoršené zaostrovanie, preto sa neodporúča po aplikácii kvapiek viesť motorové vozidlo, dĺžka pôsobenia týchto kvapiek je u každého individuálna, zvyčajne trvá 3-4hodiny.

Meranie vnútroočného tlaku

Vyšetrenie vnútroočného tlaku je rutinnou súčasťou každého očného vyšetrenia, jeho zvýšenie je najvýznamnejší rizikový faktor pre vznik zeleného zákalu. Pri tomto vyšetrení vám bezkontaktným tonometrom jemne „fúkneme“ prúd vzduchu na povrch oka – rohovku, ktorá sa sploští, prístroj zmeria spätný prúd vzduchu a ukáže hodnotu vnútroočného tlaku, prístroj súčasne jedným meraním zistí aj hodnotu hrúbky rohovky, ktorá je dôležitá pre stanovenie správnej hodnoty vnútroočného tlaku.

Kompletné očné vyšetrenie

Toto vyšetrenie odporúčame absolvovať najmenej raz za rok každému po dovŕšení 40. roku života, bez ohľadu na to či máte alebo nemáte problémy so zrakom a očami. Vyšetrenie trvá približne 60minút a zahŕňa vyšetrenie zrakovej ostrosti, predpis potrebnej korekcie, meranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou a vyšetrenie očného pozadia.

Infúzna terapia vitamínom C

Maximálne využitie liečebného efektu vitamínu C možno dosiahnuť len parenterálnym podaním, čiže podaním vo forme infúzie priamo do žily. Liečba je vhodná pre osoby s fyzickou a psychickou záťažou, pri chronickom únavovom syndróme, depresívnom a post-covidovom syndróme, recidivujúcich infekciách horných dýchacích ciest, herpetických infekciách, onkologických ochoreniach, autoimunitných ochoreniach a alergiách, degeneratívnych a eumatických ochoreniach kĺbov, po úrazoch a operáciách. Dávkovanie a dĺžka liečby je individuálna.

Vyšetrenie zorného poľa – perimetria

Pre správnu funkciu zraku nie je dôležitá len vyhovujúca zraková ostrosť, ale aj dostatočný rozsah zorného poľa tzv. perimeter. Pacienti zmenám v perimetri nevenujú pozornosť, no signalizujú komplikácie. Vyšetrenie je bezbolestné, ale vyžaduje vašu spoluprácu a sústredenie, podľa typu testu trvá 10-20minút. Z výsledku určíme rozsah a prípadné výpadky vo vašom zornom poli. Perimetria je nenahraditeľná v diagnostike a sledovaní zeleného zákalu, ochorení sietnice, zrakového nervu, makuly, ale aj mnohých neurologických ochorení a rovnako je aj súčasťou posudzovania zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, na držanie zbrojného preukazu a na prácu vo výškach.

OCT – optická koherentná tomografia

Rýchle, bezkontaktné a bezbolestné vyšetrenie sietnice, makuly a zrakového nervu v prierezoch a v 3D zobrazení vo vysokej kvalite a rozlíšení. Vyšetrenie má význam najmä v diagnostike a sledovaní zeleného zákalu, makulárnych ochorení a u diabetikov. Aby sme vedeli sietnicu zmapovať dokonale je nutné pred samotným vyšetrením aplikovať do očí kvapky rozširujúce zrenicu.

Aplikácia kontaktných šošoviek

Ak je pre vás nosenie dioptrických okuliarov nepraktické a uvažujete o vyskúšaní kontaktných šošoviek poskytneme vám odborné konzultácie spojené s vyšetrením, nácvikom aplikácie a poučením o manipulácii, starostlivosti a používaní kontaktných šošoviek. Poradíme Vám s výberom vhodného typu kontaktných šošoviek. Vyšetrenie pozostáva z vyšetrenia zrakovej ostrosti, stanovenia vhodnej korekcie, vyšetrenia rohovky a slzného filmu, na základe týchto vyšetrení vám objednáme vhodný typ skúšobných kontaktných šošoviek a dohodneme si termín nácviku aplikácie kontaktných šošoviek. Cena zahŕňa vstupné vyšetrenie, nácvik aplikácie, jeden pár mesačných skúšobných kontaktných šošoviek, puzdro a roztok na kontaktné šošovky

Diagnostika a liečba zeleného zákalu – glaukómu

Glaukóm alebo zelený zákal je celosvetovo druhá najčastejšia príčina slepoty následkom poškodenia zrakového nervu. Ohrozuje ľudí nad 40 rokov, prichádza potichu a väčšina pacientov nemá na začiatku ochorenia žiadne príznaky. V našej ambulancii vám poskytneme komplexnú diagnostiku zeleného zákalu, ktorá trvá približne 90 minút a zahŕňa vyšetrenie zrakovej ostrosti, meranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, zmeranie hĺbky prednej komory a šírky komorového uhla, vyšetrenie zorného poľa (perimeter), vyšetrenie zrakového nervu na štrbinovej lampe s fotodokumentáciou a OCT vyšetrenie zrakového nervu. podľa výsledkov vyšetrení Vám odporučíme vhodnú antiglaukómovú liečbu, pretože len včasné zachytenie ochorenia a následná liečba sú jedinou možnosťou, ako predísť slepote.

Diagnostika a liečba syndrómu suchého oka

Syndróm suchého oka je dnes civilizačným ochorením a to v dôsledku vplyvu prostredia, v ktorom žijeme a nadmerného používania displejov a obrazoviek. Týka sa až 15% svetovej populácie. Často býva spojené s reumatologickými, autoimunitnými ochoreniami a s užívaním niektorých liekov. Ochorenie je nepríjemné a má rôzne štádia a formy. Prejavuje sa svrbením, pálením alebo škriabaním oka, pocitom suchosti, tlaku, napätia. Pacient môže mať pocit, že má v oku cudzí predmet, paradoxne má teda nadmerne slziace oči. Dôvodom vzniku môže byť dlhodobá práca na počítači, dlhé šoférovanie, ovzdušie, klimatizácia, dlhé čítanie, úraz a podobne. Na základe stanovenia zrakovej ostrosti, vyšetrenia rohovky a spojovky na štrbinovej lampe, testu slzotvorby (Schirmerov test) a testov stability slzného filmu vám diagnostikujeme štádium a typ syndrómu suchého oka a navrhneme najvhodnejšie zloženie a formu lieku.

Akútne vyšetrenie a pooperačné kontroly

V prípade náhle vzniknutého stavu ako je úraz, náhla strata alebo zhoršenie videnia, červené oko, bolesť oka a po operáciách oka vás vyšetríme a ošetríme bez objednania.

Posudzovanie a osvedčenie zdravotnej spôsobilosti

V prípade vášho záujmu alebo záujmu vášho zamestnávateľa vám na základe potrebných vyšetrení vystavíme lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu so zobrazovacím jednotkami, na držanie zbrojného preukazu, na prácu vo výškach a spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.

Malé chirurgické zákroky na viečkach a ich okolí

Trápia Vás kožné nedokonalosti a výrastky na koži v okolí oka a tváre? Prekážajú vám a premýšľate, čo s nimi? V zákrokovej miestnosti vykonávame odstránenie bradavíc a výrastkov elektrokokauterom, chirurgické odstránenie „jačmeňa“, chirurgické odstránenie nádorov, výrastkov a na viečkach. Podľa potreby zabezpečíme aj histologické vyšetrenie. Zákroky sa realizujú v lokálnom znecitlivení. Väčšina týchto výrastkov je neškodná, ale pôsobia často rušivo a neesteticky. Ak rozmýšľate nad odstránením či už zo zdravotného alebo estetického hľadiska radi vás vyšetríme a poradíme ako sa konkrétneho výrastku zbaviť. Na odstránenie výrastkov používame v našej ambulancii elektrokauter Hyfrecator 2000 ConMed – jedná sa o rýchle a bezpečné odstránenie pomocou vysokofrekvenčného elektrického prístroja. Ošetrenie je takmer bezbolestné, pocítite len jemné štipkanie alebo pálenie.

FOTOGRAFIE Z AMBULANCIE

Galéria

Vybavenie ambulancie

Recepcia ambulancie

Vyšetrenie štrbinovou lampou

Digitálna kamera so špičkovou optikou

Presné a spoľahlivé meranie

Čítací test

Testovanie zorného poľa

Recepcia Oftal medic

Vybavenie recepcie

Vyšetrovacie kreslo

Vyšetrovacie kreslo

Vybavenie ambulancie

Čakáreň ambulancie

Čakáreň ambulancie

POUŽÍVANÉ PRÍSTROJE A VYBAVENIE

Vybavenie ambulancie

Na vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať telefonicky na čísle +421 948 938 070.

Alebo vyplnením tohoto kontaktného formulára.

Následne určíme, aké vyšetrenia sú pre vás potrebné a budeme vás čo najskôr telefonicky kontaktovať a dohodneme si termín návštevy v našej ambulancii.

VÝKON SAMPOLATCA (€) Union, Dôvera, VšZP (€)
Vstupný jednorazový poplatok (manažment pacienta, klientska karta, informovanie o termíne a zmenách v termíne, telefonické a elektronické konzultácie, nadštandardné prístrojové vybavenie ambulancie) 10 10
Vyšetrenie zrakovej ostrosti a predpis korekcie (okuliarov) 15 0
Vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou 10 0
Vyšetrenie očného pozadia 15 0
Tonometria – zmeranie vnútroočného tlaku 5 0
Pachymetria – vyšetrenie hrúbky rohovky 5 0
Kompletné očné vyšetrenie (vyšetrenie zrakovej ostrosti, predpis korekcie, zmeranie vnútroočného tlaku a hrúbky rohovky, vyšetrenie predného segmentu oka a očného pozadia) 50 0
Perimeter - vyšetrenie zorného poľa 15 0
Výter zo spojovkového vaku (odber + mikrobiologické vyšetrenie) 15 0
Extrakcia cudzieho telieska z rohovky alebo spojovkového vaku, punkcia, narezanie kože/spojovky 20 0
Vyšetrenie farbocitu 5 0
Vyšetrenie slzotvorby – Schirmerov test 3 0
Preplach slzných ciest 10 0
Fotodokumentácia predného segmentu oka 5 0
Fotodokumentácia očného pozadia 10 10
OCT – optická koherentná tomografia 25 25
Nácvik aplikácie kontaktných šošoviek 35 35
Terapeutická kontaktná šošovka 5 5
Diagnostická (skúšobná) kontaktná šošovka 5 5
Topografia (mapa) rohovky 20 0
Zmeranie osovej dĺžky oka 10 0
Diagnostika syndrómu suchého oka (Schirmerov test, vyšetrenie predného segmentu oka, meibografia, čas rozpadu sĺz) 30 10
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na prácu so zobrazovacími jednotkami 30 30
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 40 40
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrojného preukazu 40 40
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na prácu vo výškach 40 40
Injekčná aplikácia kortikosteroidu 5 5
Lokálna injekčná anestézia 5 5
Odstránenie (exkochleácia) chronického jačmeňa 35 35
Odstránenie bradavíc, tumorov na viečkach elektrokauterom 30-50 30-50
Chirurgické odstránenie znamienok a tumorov na viečkach 40-50 40-50
Chirurgické odstránenie xantelazmy 50-100 50-100
Infúzna terapia vitamínom C 1 infúzia 35 35
Infúzna terapia vitamínom C 4 infúzie 120 120
 • Preukaz poistenca alebo občiansky preukaz kvôli identifikácii klienta.
 • Dioptrické okuliare, ktoré aktuálne používate.
 • Lekárske správy z predošlých očných vyšetrení, príp. dôležité správy od iných lekárov týkajúce sa vášho zdravotného stavu.

 

 • UPOZORNENIE! Ak nosíte kontaktné šošovky je potrebné ich z očí vybrať minimálne 3 hod pred vyšetrením.
Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.