NAŠA AMBULANCIA

Vaše oči
v našich rukách

OftalMedic je moderná očná ambulancia, ktorá poskytuje nadštandardnú, komplexnú a profesionálnu starostlivosť o váš zrak a oči pre deti od 10. roku života a dospelých.

Ambulancia má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou Union,
klienti zdravotnej poisťovne Dôvera a Všeobecnej zdravotnej poisťovne si služby hradia podľa cenníka. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa a zdravotná poisťovňa Dôvera opakovane nesúhlasili s uzatvorením zmluvy z dôvodu dostatočného počtu očných ambulancií v Bratislavskom kraji a starostlivosť v odbore očné lekárstvo je podľa menovaných zdravotných poisťovní pre svojich poistencov dostatočne zabezpečená.

Platba možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

                              

Cenník

Výhody našej ambulancie

Prečo si vybrať nás

1604303412ikonka-palec-hore-min.png

Špičkové prístrojové vybavenie

1604303459ikonka-palec-hore-min.png

Dlhoročné skúsenosti personálu v odbore oftalmológia

1604303466ikonka-palec-hore-min.png

Bez zdĺhavého čakania – klientov objednávame na čas

1604303476ikonka-palec-hore-min.png

Príjemné prostredie

Objednajte sa na vyšetrenie

Kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 948 938 070 alebo vyplnením kontaktného formulára.

Náš personál

a
MUDr. Jana Nekorancová
Lekár

 • 2005 Ukončenie štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 

 • 2006 - 2016 Očná klinika SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava a Katedra oftalmológie SZU

 

 • 2010 Špecializácia v odbore oftalmológia

 

 • 2016 – 2020 Očná ambuancia Mauro Simon v Pezinku

 

 • 2020 Očná ambulancia OftalMedic v Modre


Pravidelne sa zúčastňuje na domácich aj zahraničných oftalmologických seminároch a kongresoch a uvádza najnovšie poznatky z oftalmológie do praxe v prospech svojich pacientov. Je členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a Slovenskej glaukómovej spoločnosti.

a
Bc. Alžbeta Kyrinovičová
Sestra

 • 1993 Ukončenie štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Modre-Harmónii

 

 • 2012 Ukončenie Bakalárskeho štúdia na VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave, špecializácia sociálna práca

 

 • 2013 Získanie Diplomu v špecializačnom odbore Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na SZU v Bratislave

 

 • 2009 – 2018 – Očná ambulancia, MUDr. Eva Hlubinová v Bratislave

 

 • 2019 – 2020 – Očná ambuancia Mauro Simon v Pezinku

 

 • 2020 - Očná ambulancia OftalMedic v Modre

 


Zúčastňuje sa pravidelne sympózií. Je členkou Slovenskej komory sestier.

Poskytované služby

Vyšetrenie zrakovej ostrosti a predpis korekcie

Každé ľudské oko je jedinečné, preto nie je vhodné nosiť okuliare, ktoré nie sú zhotovené špeciálne pre vaše oči. Vyšetrenie zrakovej ostrosti je základné vyšetrenie v očnom lekárstve. Pomocou tohto vyšetrenia zistíme či máte alebo nemáte refrakčnú chybu, teda či potrebujete alebo nepotrebujete okuliare. Na začiatku vyšetrenia zmeriame objektívnu hodnotu dioptrickej chyby oka na prístroji zvanom autorefraktokeratometer. Táto hodnota nám slúži ako podklad pre meranie subjektívnej zrakovej ostrosti. Na meranie zrakovej ostrosti do diaľky používame svetelnú tabuľu so znakmi tzv. LCD optotyp, do blízka používame tzv. čítacie tabuľky. Dioptrická chyba sa koriguje dioptrickými sklíčkami s rôznymi hodnotami, ktoré vkladáme do skúšobného okuliarového rámu, pokiaľ nedosiahneme najlepšiu možnú zrakovú ostrosť. Podľa zistených hodnôt vám predpíšeme okuliare alebo kontaktné šošovky. Súčasťou vyšetrenia je aj test farbocitu (diagnostika farbosleposti) a Amslerov test (diagnostika ochorení žltej škvrny – makuly).

Vyšetrenie očného pozadia

Vyšetrenie očného pozadia, čiže vnútornej zadnej časti oka, je dôležité nielen pre oftalmológa, ale aj pre iné medicínske odbory. Pri tomto vyšetrení vám pomocou štrbinovej lampy a šošovky priloženej pred oko dokážeme diagnostikovať ochorenia šošovky, sklovca, očného nervu, makuly (žltej škvrny), sietnice a ciev. Toto vyšetrenie dokáže odhaliť aj patológie súvisiace so systémovými ochorenia ako vysoký krvný tlak, cukrovka, reumatologické, neurologické a hematologické ochorenia, rovnako je dôležité aj pri diagnostike možných vedľajších účinkoch liekov na oko. Súčasťou vyšetrenia očného pozadia v našej ambulancii je aj jeho fotodokumentácia, ktorá umožní klientovi „vidieť“ svoje očné pozadie a hlavne porovnávať zmeny na očnom pozadí v čase. Aby sme vedeli očné pozadie vyšetriť dôkladne je nutné 15 minút pred samotným vyšetrením aplikovať do očí kvapky rozširujúce zrenicu. Rozšírenie zreničiek je spojené s dočasným zhoršením videnia najmä do blízka a zhoršené zaostrovanie, preto sa neodporúča po aplikácii kvapiek viesť motorové vozidlo, dĺžka pôsobenia týchto kvapiek je u každého individuálna, zvyčajne trvá 3-4hodiny

Meranie vnútroočného tlaku

Vyšetrenie vnútroočného tlaku je rutinnou súčasťou každého očného vyšetrenia, jeho zvýšenie je najvýznamnejší rizikový faktor pre vznik zeleného zákalu. Pri tomto vyšetrení vám bezkontaktným tonometrom jemne „fúkneme“ prúd vzduchu na povrch oka – rohovku, ktorá sa sploští, prístroj zmeria spätný prúd vzduchu a ukáže hodnotu vnútroočného tlaku, prístroj súčasne jedným meraním zistí aj hodnotu hrúbky rohovky, ktorá je dôležitá pre stanovenie správnej hodnoty vnútroočného tlaku

Kompletné očné vyšetrenie

Toto vyšetrenie odporúčame absolvovať najmenej raz za rok každému po dovŕšení 40. roku života, bez ohľadu na to či máte alebo nemáte problémy so zrakom a očami. Vyšetrenie trvá približne 60minút a zahŕňa vyšetrenie zrakovej ostrosti, predpis potrebnej korekcie, meranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou a vyšetrenie očného pozadia

Vyšetrenie zorného poľa – perimetria

Pre správnu funkciu zraku nie je dôležitá len vyhovujúca zraková ostrosť, ale aj dostatočný rozsah zorného poľa tzv. perimeter. Vyšetrenie je bezbolestné, ale vyžaduje vašu spoluprácu a sústredenie, podľa typu testu trvá 10-20minút. Z výsledku určíme rozsah a prípadné výpadky vo vašom zornom poli. Perimetria je nenahraditeľná v diagnostike a sledovaní zeleného zákalu, ochorení sietnice, zrakového nervu, makuly, ale aj mnohých neurologických ochorení a rovnako je aj súčasťou posudzovania zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, na držanie zbrojného preukazu a na prácu vo výškach

OCT – optická koherentná tomografia

Rýchle, bezkontaktné a bezbolestné vyšetrenie sietnice, makuly a zrakového nervu v prierezoch a v 3D zobrazení vo vysokej kvalite a rozlíšení. Vyšetrenie má význam najmä v diagnostike a sledovaní zeleného zákalu, makulárnych ochorení a u diabetikov. Aby sme vedeli sietnicu zmapovať dokonale je nutné pred samotným vyšetrením aplikovať do očí kvapky rozširujúce zrenicu.

Aplikácia kontaktných šošoviek

Ak je pre vás nosenie dioptrických okuliarov nepraktické a uvažujete o vyskúšaní kontaktných šošoviek poskytneme vám odborné konzultácie spojené s vyšetrením, nácvikom aplikácie a poučením o manipulácii, starostlivosti a používaní kontaktných šošoviek. Poradíme Vám s výberom vhodného typu kontaktných šošoviek. Vyšetrenie pozostáva z vyšetrenia zrakovej ostrosti, stanovenia vhodnej korekcie, vyšetrenia rohovky a slzného filmu, na základe týchto vyšetrení vám objednáme vhodný typ skúšobných kontaktných šošoviek a dohodneme si termín nácviku aplikácie kontaktných šošoviek. Cena zahŕňa vstupné vyšetrenie, nácvik aplikácie, jeden pár mesačných skúšobných kontaktných šošoviek, puzdro a roztok na kontaktné šošovky

Diagnostika a liečba zeleného zákalu – glaukómu

Glaukóm alebo zelený zákal je celosvetovo druhá najčastejšia príčina slepoty následkom poškodenia zrakového nervu. Ohrozuje ľudí nad 40 rokov, prichádza potichu a väčšina pacientov nemá na začiatku ochorenia žiadne príznaky. V našej ambulancii vám poskytneme komplexnú diagnostiku zeleného zákalu, ktorá trvá približne 90 minút a zahŕňa vyšetrenie zrakovej ostrosti, meranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, zmeranie hĺbky prednej komory a šírky komorového uhla, vyšetrenie zorného poľa (perimeter), vyšetrenie zrakového nervu na štrbinovej lampe s fotodokumentáciou a OCT vyšetrenie zrakového nervu. podľa výsledkov vyšetrení Vám odporučíme vhodnú antiglaukómovú liečbu, pretože len včasné zachytenie ochorenia a následná liečba sú jedinou možnosťou, ako predísť slepote.

Diagnostika a liečba syndrómu suchého oka

Syndróm suchého oka je dnes civilizačným ochorením a to v dôsledku vplyvu prostredia, v ktorom žijeme a nadmerného používania displejov a obrazoviek. Týka sa až 15% svetovej populácie. Často býva spojené s reumatologickými, autoimunitnými ochoreniami a s užívaním niektorých liekov. Ochorenie je nepríjemné a má rôzne štádia a formy. Na základe stanovenia zrakovej ostrosti, vyšetrenia rohovky a spojovky na štrbinovej lampe, testu slzotvorby (Schirmerov test) a testov stability slzného filmu vám diagnostikujeme štádium a typ syndrómu suchého oka a navrhneme najvhodnejšie zloženie a formu lieku.

Akútne vyšetrenie a pooperačné kontroly

V prípade náhle vzniknutého stavu ako je úraz, náhla strata alebo zhoršenie videnia, červené oko, bolesť oka a po operáciách oka vás vyšetríme a ošetríme bez objednania

Posudzovanie a osvedčenie zdravotnej spôsobilosti

V prípade vášho záujmu alebo záujmu vášho zamestnávateľa vám na základe potrebných vyšetrení vystavíme lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu so zobrazovacím jednotkami, na držanie zbrojného preukazu, na prácu vo výškach a spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.

Malé chirurgické zákroky na viečkach a ich okolí

V zákrokovej miestnosti vykonávame odstránenie bradavíc a výrastkov elektrokokauterom, chirurgické odstránenie „jačmeňa“, chirurgické odstránenie nádorov, výrastkov a na viečkach. Podľa potreby zabezpečíme aj histologické vyšetrenie. Zákroky sa realizujú v lokálnom znecitlivení.

FOTOGRAFIE Z AMBULANCIE

Galéria

POUŽÍVANÉ PRÍSTROJE A VYBAVENIE

Vybavenie ambulancie

Darčekové poukážky

a

Obdarujte vašich blízkych darčekovou poukážkou na kompletné očné vyšetrenie. V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky.

Na vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať telefonicky na čísle +421 948 938 070.

Alebo vyplnením tohoto kontaktného formulára.

Následne určíme, aké vyšetrenia sú pre vás potrebné a budeme vás čo najskôr telefonicky kontaktovať a dohodneme si termín návštevy v našej ambulancii.

VÝKON CENA (€) UNION (€)
Vyšetrenie zrakovej ostrosti a predpis korekcie (okuliarov) 20 0
Vyšetrenie očného pozadia 20 0
Kompletné očné vyšetrenie 35 0
OCT – optická koherentná tomografia 25 25
Vyšetrenie predného segmentu oka 15 0
Extrakcia cudzieho telieska z rohovky alebo spojovkového vaku 15 0
Výter zo spojovkového vaku (odber, mikrobiologické vyšetrenie) 15 0
Perimetria - vyšetrenie zorného poľa 15 0
Aplikácia kontaktných šošoviek, nácvik 25 25
Diagnostika zeleného zákalu (glaukómu) – vnútroočný tlak, perimeter a OCT zrakového nervu 40 25
Kontrola pacienta dispenzarizovaného pre zelený zákal (glaukóm) 10 0
Diagnostika syndrómu suchého oka 30 0
Kontrolné vyšetrenie do 1 mesiaca 10 0
Tonometria – zmeranie vnútroočného tlaku 5 0
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 40 40
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na prácu so zobrazovacími jednotkami 25 25
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrojného preukazu 40 40
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na prácu vo výškach 40 40
Preplach slzných ciest 10 0
Vyšetrenie farbocitu 5 0
Fotodokumentácia (predný segmet oka alebo očné pozadie) 5 0
Odstránenie (exkochleácia) chronického jačmeňa 35 35
Odstránenie bradavíc, výrastkov na viečkach elektrokauterom (podľa rozsahu) 30-50 30-50
Chirurgické odstránenie znamienok a tumorov na viečkach 50 50
Chirurgické odstránenie xantelazmy (podľa rozsahu) 50-100 50-100
 • Preukaz poistenca alebo občiansky preukaz kvôli identifikácii klienta
 • Dioptrické okuliare, ktoré aktuálne používate.
 • Lekárske správy z predošlých očných vyšetrení, príp. dôležité správy od iných lekárov týkajúce sa vášho zdravotného stavu.

 

 • UPOZORNENIE! Ak nosíte kontaktné šošovky je potrebné ich z očí vybrať minimálne 3 hod pred vyšetrením.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.